Tematräff Effektiva möten & verksamhetsplanering 6/5

27 april 2019 Långa möten, otydliga beslut, ledamöter som bryr sig mer om mobilen, händer inget mellan mötena, omsättning på styrelseledamöter. Så är det väl inte i er förening?
Välkommen till en tematräff om effektiva möten och verksamhetsplanering. Under kvällen går vi igenom: 
  • Hur gör vi en bra arbetsordning
  • Arbetsfördelning i styrelsen
  • Delegationsordning
  • Hur tar man fram ett beslutsunderlag
Hur gör vi i vår förening? Vilka erfarenheter kan vi dela med oss?
 
TID
Måndag den 6 maj, kl.18.30-20.00. Lättare förtäring från 18.00.
 
PLATS
Grindtorpssalen, Brf Venus i Täby, Meteorvägen 12-14 i tunneln.

OM TEMAFÖRELÄSNINGEN
Allt om innehållet kan du läsa mer om på www.hsb.se/stockholm/brfkurser

AVGIFT
För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften.
För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 1000 kr ex moms per deltagere.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta:
brfmedlem@hsb.se
 
Välkomnmen!
HSB Stockholm Distrikt Nordost