Temamöte - Trygg i bostadsområdet 6/11

14 oktober 2017 Vad ska vi tänka på för att få trygga bostadsområden?

Grannsamverkan , information till medlemmar, ordningsregler men också att ha en bra markskötsel så att ytor känns öppna och trygga.
Vad gör närpolisen för att öka tryggheten?
Vad kan BRF göra för att skapa miljöer för trygghet?

Medverkar gör från Närpolisen Mats Hessler och från HSB Jesper Hedenfalk.

Tid: Måndag 6 november, kl. 18.30-20.00.
Förtäring från 18.00.

Plats: Brf Venus i Täby, Grindtorpssalen, Meteorvägen 14-16 i tunneln.

FÖRTÄRING
Vi bjuder på lättare förtäring som dukas upp 30 minuter innan förläsningens början.

AVGIFT
Temaförläsningen är kostnadsfri för HSB bostadsrättsföreningar.
Ej HSB förening, 1000 kr.

KONTAKT
Har du frågor om temaföreläsningen eller HSB Stockholms utbildningsverksamhet, vänligen kontakta:
Hans Jansson 010 442 15 01
hans.jansson@hsb.se 

Välkommen!

Distriktsstyrelsen