Temamöte brandskyddsarbete 9 oktober

03 september 2012 Tisdagen den 9 oktober klockan 18:30 genomför HSB Stockholm Distrikt Nordost ett temamöte om brandskyddsarbete och brandsäkerhet.

Under träffen kommer följande områden att tas upp:

• Brandsäkerhet
• Förebyggande åtgärder
• Intern brandskyddskontroll
• Säker och trygg boendemiljö
• Störningar
• Krishantering

Informationsmaterial hörande till innehållet kommer att delas ut under föreläsningen.

Föreläsare: Jan Lundin (brandskyddskonsult)

Dag: tisdag den 9 oktober
Tid: 18:30-20:00 (enklare förtäring serveras från 18:00)
Plats: Grindtorpssalen, ingång i tunneln framför Meteorvägen 14 i Täby.

Ni anmäler er till träffen senast den 8 oktober via nedanstående länk:

 

Välkomna!

Distriktsstyrelsen