Styrelsekonferens den 7 februari

23 januari 2012 Välkomna till styrelsekonferens för bostadsrättsföreningarna i Vallentuna och Åkersberga.

Styrelserna för bostadsrättsföreningarna i Vallentuna/Åkersberga inbjudes till konferens syftande till att ni skall få tillfälle att dela med er av vilka behov ni har av stöd från HSB Stockholm.


Tid: tisdagen den 7 februari 2012 klockan 19:00
Plats: HSB Brf Städet 2, föreningslokalen på Hackstavägen 16 C i Åkersberga


Vi räknar med att hålla på ca 90 minuter och bjuder på en enklare förtäring. Ni anmäler deltagande senast den 6 februari till HSB Stockholm, Fred Åkesson, tel. 7853472 eller e-postadress fred.akesson@stockholm.hsb.se .

Välkomna!

Distriktsstyrelsen