Temakväll om lägenhetssyn och betongkontroll 7 maj

24 april 2012 HSB distrikt Nordost inbjuder till en särskild temakväll om lägenhetssyn och betongkontroll. Föreningen har ansvar för många olika saker i fastigheterna. Ofta kan det vara svårt för styrelsen att bedöma skicket på konstruktioner och installationer. Därför bjuder vi in till denna tematräff om lägenhetssyn och betongkontroll. En förebyggande kontroll av fastighetens status gällande lägenheter och loftgångar, balkonger, garage

Medverkande: Göran Sjölund & Billy Molin, HSB Stockholm konsultgrupp.

Dag: måndag den 7 maj.
Tid: 18:30-20:30. (Från kl.18:00 serveras en enklare förtäring).
Plats: Grindtorpssalen, ingång i tunneln framför Meteorvägen 14 i Täby.

Sista anmälningsdag 4 maj. Anmälan sker via länken nedan.

Lägenheter
En lägenhetssyn gör man för att undvika oönskade och kostsamma överraskningar som till exempel vattenskador. Kontrollen ger en bra överblick över installationernas skick och styrelsen kan snabbt hantera begynnande skador innan de når en större omfattning. Exempel på kontroll punkter:

  • Finns det synliga skador på radiatorer?
  • Hur är diskmaskinen inkopplad?
  • Vilket ytskikt är det i våtutrymmen?

Betong
Livslängden för betong är inte oändlig. Det finns många yttre faktorer som påvekar betongen. Kloridinträngning i garagegolv och bärande konstruktioner. Vatten kan tränga in och påverka armering.Hur ser balkonger och loftgångar ut? Finns det begynnande skador som man kan åtgärda innan det blir stora och dyra reparationer.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen