Grannsamverkan i Nordost

28 februari 2015 HSB Stockholm distrikt i Nordost bjuder in dig i styrelsen för din bostadsrättsförening till en informationskväll om hur man kan utveckla grannsamverkan.

Målet med grannsamverkan är att minska skadegörelse och inbrott i våra områden men också att skapa en ökad trivsel och gemenskap.

Medverkande är Stig Ove Hedholm från Polisen.

Dag: torsdagen den 22 januari
Tid: 18:30-20:00
Plats: BRF Venus, Grindtorpssalen
Adress: Meteorvägen 14

Lättare förtäring från kl 18:00.

Välkomna!
Styrelsen