Temamöte valberedare & revisorer 8/2

23 januari 2018 Vi kommer att genomföra kvällen i form av att grupperna sitter var för sig, syftet är att ge varandra nya kunskaper om sitt uppdrag.

Hur löser jag mitt uppdrag som valberedare/revisor?
Hur gör man i andra föreningar? 
Under temamötet kommer en stor del av tiden att ägnas åt informationsutbyte mellan deltagarna med utbyte av tips och idéer på hur respektive förtroendevald kan hantera sitt uppdrag.

TID: Torsdagen den 8 februari, kl.18.30-20.00

PLATS: Grindtorpssalen, Brf Venus, Meteorvägen 12-14 i tunneln, Täby

AVGIFT: För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften. 

För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 1 000 kr
ex moms per deltagere.

KONTAKT: Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta: brfmedlem@hsb.se 

Välkommen!
Distriktsstyrelsen