Tematräff Underhållsplan-budgetering 7/10

28 september 2019 Välkommen till HSB Stockholm Distrikt Nordost temamöte om underhållsplanering och budgetering.

Målgrupp är nya i styrelsen och ledamöter som behöver se helheten i budgetarbetet. Vi kommer att gå igenom hur arbetet hänger i hopp med underhållssyn, underhållsplan och budgetarbete. Tid kommer att finns för erfarenhetsutbyte och frågor hur det fungerar i andra bostadsrättsföreningar.

TID
Måndagen den 7 oktober klockan 18.30-20.00. Lättare förtäring från 18.00.

PLATS
Grindtorspsalen, BRF Venus, Meteorvägen 12-14 i tunneln

OM TEMAFÖRELÄSNINGEN
Allt om innehållet kan du läsa mer om på www.hsb.se/stockholm/brfkurser

AVGIFT
För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften.

För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 3000 kr
ex moms per deltagere.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta: brfmedlem@hsb.se

Välkommen!

Distriktsstyrelsen