Tematräff - Underhållsplaneringe & hållbarhet 15/5

01 maj 2023 Välkommen till en tematräff om underhållsplanering och hållbarhet den 15 maj klockan 18:00. Syftet med denna föreläsning är att ge dig i styrelsen för din brf stöd i arbetet med underhålls-och investeringsfrågor samt skapa förståelse för sparande som nyckeltal. Vi vill samtidigt ge ett hållbarhetsperspektiv som styrelsen kan ta med sig.

Bostadsrättsföreningens underhållsbehov och investeringar för framtiden är viktiga områden för styrelsen att arbeta med. En trygg ekonomi och välmående fastighet får ni när sparandet är anpassat efter det underhåll och de investeringar ni behöver göra.

I den digitala underhållsplanen har ni allt samlat på ett ställe. Planen sträcker sig över 50 år och innehåller inte bara underhållsåtgärder som målning utan även investeringar såsom byte av komponenter.


Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och vi vill på denna träff samtidigt ge inspiration om hur brf kan arbeta hållbart inom olika områden. Det finns många bostadsrättsföreningar i Sverige och tillsammans kan vi göra skillnad genom vårt hållbarhetsarbete. Energi, avfall och sanering, utemiljö och ekonomisk och social hållbarhet är exempel på områden som brf kan arbeta med.

TID: Måndag 15 maj klockan 18.00- 20.00. Lättare förtäring från 17.30 

PLATS: Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4

En välarbetad och uppdaterad underhållsplan är en viktig hörnsten för att skapa en långsiktig och trygg ekonomi i en bostadsrättsförening. En underhållsplan ger er en översikt över genomförda åtgärder och kommande underhållsbehov. Genom att arbeta aktivt enligt underhållsplanen minskar ni risken för oförutsedda, kostsamma reparationer och oplanerade avgiftshöjningar.

HSB Stockholm har tagit fram en hållbarhetschecklista för bostadsrättsföreningar inom olika områden, som vi går igenom.

Innehåll:

  • Underhållsplan
  • Investeringsplan
  • Sparande
  • Hållbarhet i brf - checklista


Under kvällen finns det utrymme för frågor och dialog, och ni träffar samtidigt representanter för distriktsstyrelsen.

FÖRELÄSARE:
Veikko Räihä - Underhållsstrateg HSB Stockholm
Elin Hall- Miljöstrateg HSB Stockholm

Anmäl dig via denna länk: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4340594677484350447240/43435D44754445514175464B5E4271 


KONTAKT:
Cecilia Ternow
cecilia.ternow@hsb.se

Välkommen!

HSB Stockholm Distrikt Nordost