Styrelsens fastighetsägaransvar 10/4

30 mars 2017 Välkommen till temamöte om styrelsens fastighetsägaransvar.

Styrelsen ansvarar för att bostadsrättsföreningens fastigheter sköts på ett bra sätt samt att lagar och regler följs. Kunskap, långsiktighet och väl underbyggd planering är nycklar till ett lyckat arbete.

Vi går igenom förvaltning av fastigheter och  administrativa uppgifter som ingår i styrelsens arbete samt hur man hanterar överlåtelser, andrahandsuthyrningar, störningar samt skade- och försäkringsärenden.

Tid: Måndagen 10 april kl.18.00-20.30. Lättare förtäring från 17.30.

Plats: Grindtorpssalen Brf Venus Meteorvägen 12-14, Täby

Om du har några frågor kontakta:

Hans Jansson, ombudsman

Tel: 010-442 15 01

Mobil: 070-551 80 20

Hans.Jansson@hsb.se

Välkommen!

Distriktsstyrelsen

 


Till nyhetslistan