Träff om lekplatser, mark och trädgård 23/1

17 januari 2014 HSB Stockholm distrikt Nordost inbjuder förtroendevalda i HSB brf-styrelser till en temakväll om lekplatser, mark och trädgård.

Den yttre miljön i föreningen är viktig och under kvällen tar vi upp följande:

 

Lekplatser
Säkra lekplatser, ansvar, lagar, råd och europastandarder. Årlig säkerhetsbesiktning av lekplatser och vad ett besiktningsprotokoll innehåller. Drift och underhållsplanering av lekplatser.

Trädgård
Utvecklingsplan för trädgården. Skapa en övergripande bild av nuläget. Hur kan man göra för att gå vidare. Utformning och ombygnation av trädgården.

 

Mark
Dränering och grundisolering av fastigheter. Exempel på rapport och konsekvensbeskrivning. Dokumentation på utförda åtgärder. Exempel på mindre åtgärder/ombyggnader utförda i enlighet med utvecklingsplan (före/efter bilder).

 

Vi kommer under mötet att lotta ut en lekplatsbesiktning på en gård. En lott per deltagande brf.

 

Medverkande: Roland Bühlman, Pauline Bjuhr och Robert Bergholm från HSB Mark och Trädgård

Tid: 23 januari klockan 18:30- 20:00
Plats: Grindtorpssalen, HSB Brf Venus i Täby. Ingång i tunnel framför Meteorvägen 14 i Täby.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen