Temamöte - Att förstå en årsredovisning 22/1

13 januari 2019 Välkommen till en kväll där du får kunskap om er årsredovisning, dess uppställning och analys därav - ett viktigt verktygen i styrelsearbetet.

En regelbunden uppföljning av ekonomiska rapporter ger styrelsen en värdefull inblick i bostadsrättsföreningens ekonomi. Varje år görs en sammanställning av det verksamhetsår som gått i form av en årsredovisning. Denna rapport ger en ekonomisk helhetsbild och kan bidra till att upptäcka områden med förbättringspotential.

Temakvällens innehåll:

- Ekonomistyrning
- Årsredovisningens delar
- Nyckeltal, analys & tolkning
- Presentation på stämman

Medverkar gör Louise Fernerud HSB Stockholm

TID
Tisdagen den 22 januari, klockan 18.30 -20.00. Lättare förtäring från 18.00.

PLATS
BRF Venus i Täby, Grindtorpssalen, Metorvägen 12-14 i tunneln.

MÅLGRUPP
Temaföreläsningen vänder sig enbart till styrelsemedlemmar/förtroendevalda i bostadsrättsföreningar.

AVGIFT
För styrelsemedlemmar/förtroendevalda i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm ingår denna temaföreläsning i medlemsavgiften.

För styrelsemedlemmar/förtroendevalda i bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm är kostnaden 1 000 kr exklusive moms per deltagare.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemskapet vänligen kontakta: brfmedlem@hsb.se

Välkommen!
Distriktsstyrelsen