Träff för distriktets valberedare 4/2

21 januari 2014 Distrikt Nordost anordnar ett tillfälle för valberedningarna inom distriktets bostadsrättsföreningar, att träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion.

Valberedningen i en bostadsrättförening skall förbereda och komma med förslag på vilka som skall väljas på kommande föreningsstämma. Uppdraget innebär att säkra styrelsens återväxt.

Kom och diskutera uppdraget och hur ni tar er an det. Vad vill ni ha hjälp/stöd med och vad kan ni dela med er i erfarenheter? Har er förening några riktlinjer för valberedningens arbete? Och andra frågor som ni tycker skall ventileras.

Distriktsstyrelsen medverkar på träffen.

Välkomna!

Dag: tisdag den 4 februari.
Tid: 18:30-ca 20:00. (Enklare förtäring serveras från kl.18:15).
Plats: Grindtorpssalen, ingång i tunnel framför Meteorvägen 14 i Täby.


Anmälan görs senast den 3 februari.