Styrelseträffen den 24/10 inställd

22 oktober 2011 Distrikt Nordosts styrelseträff måndagen den 24/10, om energieffektivisering/belysning/trädgård, ställs in.