Temamöte - Hur fungerar ett hus 9/4

25 mars 2018 Alla vet väl hur ett hus fungerar? I samband med detta temamöte ska vi försöka förklara bland annat var ballofixen sitter, vad en OVK är, hur ventilationsdon fungerar, vad som menas med självdrag samt var någonstans i huset man hittar stammar och stigar.

Vi kommer att gå igenom hur ett hus fungerar, grunder i ventilation, värme, el mm.
Prioriteringen ligger på ansvaret som din brf har enligt stadgarna och ert ansvar som fastighetsägare.

TID 
Måndag den 9 april, kl.18.30-20.00. Förtäring från 18.00.

PLATS
Grindtorpssalen, Brf Venus, Meteorvägen 12-14 i tunneln, Täby.

OM TEMAFÖRELÄSNINGEN
Allt om innehållet kan du läsa mer om på www.hsb.se/stockholm/brfkurser

AVGIFT
För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften.

För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 1000 kr
ex moms per deltagere.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta: brfmedlem@hsb.se

Välkommen!

Distriktsstyrelsen