Temamöte - En bra föreningsstämma 6/3

20 februari 2018 Välkommen till en kväll där vi går igenom styrelsens ansvar på stämman.

Vilka förberedelser krävs av styrelsen? Hur ska vi göra för att alla ska bli delaktiga och synliga på mötet? Hur kan styrelsen skapa ett förtroende hos medlemmarna på bästa sätt? Hur kan vi informera om föreningens framtid och ge tydliga svar på motioner? 

Kvällen kommer att inledas med hur avprickning går till och därefter att delas upp på fem olika teman:

  1. Checklista inför stämman
  2. Motioner
  3. Årsredovisning
  4. Valberedningen inför stämman
  5. Arvoden

Tid: Tisdagen den 6 mars, kl.18.30-20.00

Plats: Grindtorpssalen, Brf Venus i Täby, Meteorvägen 12-14 i tunneln

OM TEMAFÖRELÄSNINGEN
Allt om innehållet kan du läsa mer om på www.hsb.se/stockholm/brfkurser

AVGIFT
För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften.

För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 1 000 kr
exklusive moms per deltagere.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta: brfmedlem@hsb.se  

Välkommen!
Distriktsstyrelsen