Introduktionsutbildning för nyvalda styrelseledamöter 19 september

28 augusti 2012 HSB Stockholm Distrikt Nordost i samverkan med HSB Stockholms kursverksamhet anordnar en introduktionsutbildning för dig som är nyvald i din brf styrelse.

Under några timmar ger vi dig information och kunskap om:
- Styrelsens arbetsuppgifter
- Styrelsens ansvar i föreningen - juridiskt och
ekonomiskt
- Styrelsens ansvar för förvaltning av fastigheten
- HSB som organisation

Vi genomför kursen lokalt i Täby för att du som bor inom distriktet skall ha nära till.

Dag: onsdag 19 september.
Tid: 18:00-ca 21:00. (Enklare förtäring serveras från kl.17:30).
Plats: Grindtorpssalen, ingång i tunneln framför Meteorvägen 14 i Täby.
Avgift: 1 000 kr/person exkl. moms.

Sista anmälningsdagen är den 14 september. Klicka på länken nedan!

Välkomna!

HSB distrikt Nordost