Valberedningsträff 1 mars

12 februari 2012 Inbjudan till samtliga valberedningar i distriktets bostadsrättsföreningar att träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion om arbetet i de egna föreningarna.

Dag: torsdag 1 mars 2012

Tid: kl 18:30 - ca 20:00

Plats: Grindtorpssalen, ingång i tunnel framför Meteorvägen 14 i Täby

Vi bjuder på enklare förtäring. Anmälan senast den 28 februari, klicka på länken nedan.

Valberedningen i en bostadsrättsförening skall förbereda och komma med förslag på vilka som skall väljas på kommande föreningsstämma. Uppdraget innebär att säkra styrelsens återväxt. Kom och diskutera uppdraget och hur ni tar er an det i föreningarna. Vad vill ni ha hjälp/stöd med och vad kan ni dela med er i erfarenheter? Har er förening några riktlinjer för valberedningens arbete? Och andra frågor som ni tycker skall ventileras.


Vid mötet medverkar Bo Hallgren från HSB Stockholms valberedning. Han kommer att ge råd till er som valberedare. Han informerar också om hur nomineringsprocessen inför HSB Stockholms föreningsstämma går till.

Välkomna!
Styrelsen för HSB Stockholm Distrikt Nordost