Verksamhetsplan 2014

04 december 2013 HSB Stockholms distrikt Nordost planerar att genomföra nedanstående aktiviteter under 2014.
 • Tematräff lekplatser, trädgård och parkmark 23 januari i Grindtorpssalen, Brf Venus
 • Träff valberedningar 4 februari i Grindtorpssalen, Brf Venus
 • Träff om HSB kod för Brf och nya stadgar 5 mars i Brf Storstugan
 • Styrelsekonferens med lokala styrelser Danderyd, datum bestäms senare
 • Styrelsekonferens med lokala styrelser Vallentuna/Åkersberga 23 april
 • Tematräff grannsamverkan 8 maj i Grindtorpssalen, Brf Venus
 • Tematräff brandskydd 4 juni, Täby brandstation
 • Tematräff portal och webbtjänster 4 september i Grindtorpssalen, Brf Venus
 • Styrelsekonferens med lokala styrelser i stora föreningar i Täby 18 september, Brf Storstugan
 • Tematräff beslut inför fastighetsägaransvar 2 oktober i Grindtorpssalen, Brf Venus
 • Styrelsekonferens med lokala styrelser i små och medelstora föreningar i Täby 22 oktober i Brf Storstugan
 • Tematräff energi, värme och miljö 12 november i Brf Storstugan
 • Distriktsstämma i november
 • Tematräff försäkringsfrågor med juridik 4 december i Grindtorpssalen, Brf Venus