Temamöte - Starta efter stämman 7/5

29 april 2018 Vad händer efter stämman? Vid temamötet kommer vi att gå igenom formalia men även det som behöver göras i övrigt.

Det handlar om att få alla i styrelsen delaktiga, introducera de nya i arbetet, göra en aktuell arbetsfördelning, gå igenom rutiner och att göra detta på ett lustfyllt sätt så att man skapar engagemang för det fortsatta arbetet. Det är viktigt med ordning och reda på styrelsemöten, planering, delegationsordning och hur vi skapar en fungerade social grupp.

Under kvällen ger vi tips på hur vi kan starta arbeta med den nya styrelsen, hur gör vi en bra start av årets verksamhet.

TID
Måndagen den 7 maj klockan 18:30-20:00. Lättare förtäring från 18:00.

PLATS
Grindtorpssalen, Brf Venus, Meteorvägen 12-14 (i tunneln), Täby

OM TEMAFÖRELÄSNINGEN
Allt om innehållet kan du läsa mer om på www.hsb.se/stockholm/brfkurser

AVGIFT
För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften.

För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 1000 kr
exklusive moms per deltagere.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta: brfmedlem@hsb.se

Välkommen!

Distriksstyrelsen