Temamöte - Information - Hur når vi medlemmarna 3/12

24 november 2018 Kommunikation är ett av de bästa verktygen för att öka engagemanget i bostadsrättsföreningen. Genom att tänka efter hur, var, varför och till vilka vi vill kommunicera kan vi spara mycket tid och skapa större medvetenhet.

Under kvällen kommer vi dela med oss av praktiska tips på vad som gjorts i olika bostadsrättsföreningar både lokalt men även i regionen, t.ex. Brf Storstugans boendeenkät, fritidsaktiviteter som samlar medlemmar och HSB Stockholms medlemsundersökning.

TID
Måndag 3 december kl:18.30-20.00. Förtäring från 18.00

PLATS
Grindtorpssalen, Brf Venus i Täby, Meteorvägen 12-14 i tunneln 

OM TEMAFÖRELÄSNINGEN
Allt om innehållet kan du läsa mer om på www.hsb.se/stockholm/brfkurser

AVGIFT
För bostadsrättföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm så ingår denna föreläsning i medlemsavgiften.

För bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm så är kostnaden 1000 kr
ex moms per deltagere.

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms temaföreläsningar, utbildningar och medlemsskapet vänligen kontakta:
brfmedlem@hsb.se

Välkommen!

Distriktsstyrelsen