Kurs för nya styrelsemedlemmar 4/9

26 augusti 2023 Välkommen till en kurs som ger dig en bra start i ditt uppdrag som styrelseledamot!

Vi går igenom grunderna och utbyter erfarenheter om styrelsearbetet. Vi tydliggör rollfördelningen i styrelsen, vilka lagar och regler som ska följas samt hur ansvaret ser ut gentemot medlemmarna. Vi tittar också närmare på föreningsstämmans uppgift och verksamhetsårets delar. 

TID
Måndagen 4 september, k
lockan 18:00-19:30. Lättare förtäring serveras kl. 17:30.

PLATS
Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4, Täby

ANMÄLAN
Klicka här!

Föreläsningen hålls på plats på Scandic Hotel Täby utan möjlighet till digitalt deltagande.

KURSINNEHÅLL
- Om HSB
- Bostadsrättsföreningens organisation
- Styrelsens uppgift och inbördes roller
- Lagar och bestämmelser
- Verksamhetsårets delar
- Föreningsstämman

FÖRELÄSARE
Cecilia Ternow, ombudsman HSB Stockholm

ARRANGÖR
HSB Stockholm Distrikt Nordost

KONTAKT
Cecilia Ternow, ombudsman
cecilia.ternow@hsb.se

Har du generella frågor om HSB Stockholms webbinarier, kurser eller medlemskapet kan du skicka e-post till: brfmedlem@hsb.se

KURSAVGIFT
För styrelsemedlemmar/förtroendevalda i bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Stockholm ingår denna kurs i medlemsavgiften.

För styrelsemedlemmar/förtroendevalda i bostadsrättsföreningar som ej är medlemmar i HSB Stockholm är kostnaden 3500 kr exklusive moms per deltagare.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen