Valberedningsträff 27/2

13 februari 2013 Distrikt Nordost anordnar ett tillfälle för valberedningarna inom distriktet att träffas för erfarenhetsutbyte och diskussion om arbetet i de egna föreningarna.

Valberedningen i en bostadsrättsförening skall förbereda och komma med förslag på vilka som skall väljas på kommande föreningsstämma. Uppdraget innebär att säkra styrelsens återväxt. Kom och diskutera uppdraget och hur ni tar er an det i föreningarna. Vad vill ni ha hjälp/stöd med och vad kan ni dela med er i erfarenheter? Har er förening några riktlinjer för valberedningens arbete? Och andra frågor som ni tycker skall ventileras.

Distriktsstyrelsen medverkar på träffen.

Dag: onsdag 27 feb 203
Tid: kl 18:30 - ca 20:00
Plats: Grindtorpssalen, ingång i tunnel framför Meteorvägen 14 i Täby

Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmälan senast den 26 februari, klicka på länken nedan.

Välkomna!

Styrelsen för HSB Stockholm Distrikt Nordost