Temamöte - Upphandling 7/11

28 oktober 2016 När föreningen köper olika tjänster gäller det att veta hur man gör en upphandling. Kvällen kommer ge dig kunskaper om arbetsformer kring upphandling, regler, former för upphandling och arbetsmiljöansvaret. Det kommer att finnas tid för att ställa frågor.

Detta kommervi att gå igenom under kvällen:
• Underhållsmål
• Beslutsunderlag
• Lönsamhetsbedömningar
• Livscykelskostnadsanalys (LCC)
• Upphandlingsformer
• Arbetsmiljöansvaret vid olika projekt

Medverkande från HSB Konsult:
Tommie Furugård och Markus Pamelius

KURSAVGIFT
Tematräffen är avgiftsfri för HSB brf. För brf som inte är HSB medlemmar utgår en deltagaravgift om 1 000 kr per deltagare.

ARRANGÖR
HSB Stockholm Distrikt Nordost

Tid: Måndag den 7 november Kl.18:30-20:00
Lättare förtäring serveras från 18:00

Plats: Grindtorpssalen, Brf Venus, Meteorvägen 12-14, Täby

KONTAKT
Har du frågor om tematräffen vänligen kontakta HSB Stockholm:
Hans Jansson 010 442 15 01
hans.jansson@hsb.se

Anmäl dig här!

Distriktsstyrelsen