Temamöte - Effektiva styrelsemöten 9/10

13 september 2017 Välkommen till ett temamöte om effektiva styrelsemöten. Vi går igenom hur ni kan effektivisera era styrelsemöten genom bland annat ansvarsfördelning, uppföljning och teknik.

På temaföreläsningen går vi igenom:

  • Delaktighet, ansvarfördelning och uppföljning av beslut och arbetsuppgifter
  • Effektivisera möten med hjälp av tekniken
  • Hur får vi gruppen att fungera?
  • Återkoppling till medlemmarna

FÖRTÄRING
Vi bjuder på lättare förtäring som dukas upp 30 min innan förläsningens början.

AVGIFT
Gratis för brf. medlemmar i HSB Stockholm. För icke-medlemmar är kostnaden 1 000 kr/person exkl moms. Lättare förtäring ingår.

TID och PLATS
9 oktober klockan 18:30-20:00. Lättare förtäring bjuds från 18:00.
BRF Venus, Grindtorpssalen, Meteorvägen 14-16, Täby

KONTAKT
Har du frågor om HSB Stockholms utbildningar, tematräffar eller HSB medlemskapet, vänligen kontakta:
Hans Jansson - 010-442 15 01 - hans.jansson@hsb.se
Fred Åkesson - 010-442 15 05 - fred.akesson@hsb.se

Anmäl dig här!

Välkommen!

Distriktsstyrelsen


Till nyhetslistan