Aktuellt ang. renovering liggande stammar

03 september 2021 Renoveringen av liggande stammarna går framåt!
  1.  Kontroll av statusen på stammarna/avloppsrören pågår på Stg. 47-57.
  2.  På Stg. 70-78 har man börjat framtagning av accesspunkter i källargolven, vilket kan medföra tidvis störande ljud.
    Läs mer i nedan information, som satts upp på anslagstavlorna i berörda portar.