Ventilationsprojektet - Trapphus 47 – 57

02 maj 2024 Här kommer lite allmän information till er boende i de trapphus som är berörda av det pågående ventilationsprojektet.

När vi började riva ut den gamla lösullsisoleringen på vindarna upptäckte vi en rad gamla och felaktigt eller bristfälligt utförda tekniska lösningar på vindarna. I samråd med Riksbyggen och HSB Brf Östberga har vi valt att åtgärda dessa brister, tex avluftningarna till befintliga avloppsstammar. Det här är alltså åtgärder som inte är direkt kopplade till ventilationsprojektet, utan förbättrande åtgärder på övriga installationer som kommit fram i dagen i samband med ventilationsprojektet. Tyvärr har det här påverkat utförandetiden på respektive vind och arbetena tar totalt 2 – 3 veckor längre än beräknat.

Vi hade en del marginal i vår tidplan för oförutsedda händelser och ser i dagsläget ut att kunna hålla de kommunicerade sluttiderna för varje deletapp, vi håller er informerade om den planen skulle förändras.

En negativ konsekvens av dessa tilläggsarbeten har dock varit att lägenheterna på översta planet, under vindarna, har blivit kalla eftersom isolering har saknats och vädret varit ogynnsamt med en ovanligt kall mars/april. Vi har försökt lösa detta problem med att erbjuda boende elradiatorer för att förstärka värmen i lägenheterna. Till kommande etapper hoppas vi också att vi får ihållande värme, då kommer detta inte märkas på samma sätt.

Samtliga boende är välkomna att kontakta entreprenören Gösta Schelin om ni har behov av elradiatorer, kontaktinformation ser ni nedan. Vi vill också passa på att tacka er alla för ert tålamod, vi förstår att projektet är påfrestande för er boende.

Vänlig hälsning Riksbyggen och styrelsen HSB Brf Östberga

Riksbyggens projektledare: Erik Jörnlind
E-post: erik.jornlind@riksbyggen.se


Projektledare, Gösta Schelin AB: Jari Gröndal
E-post: jari@g-s.se