Uppdaterade Riktlinjer - Viktigt att känna till för alla medlemmar

06 april 2021 Förutom våra stadgar, som också är viktiga att känna till, är våra Riktlinjer mycket viktiga att känna till för oss som bor här.

Riktlinjerna finns information om vad som gäller det mesta angående
boendet och utomhusmiljön.