Avgiftshöjning med 5 % från och med 1:a januari 2023

05 december 2022

Avgiftshöjning med 5 % från och med 1:a januari 2023

På grund av den höga inflationen och ännu högre kostnadshöjningar som påverkar vår bostadsrättsförening så måste avgiften höjas med 5 % från och med 1:a januari 2023. Detta krävs för att vår förening ska klara hålla sin budget. Parkering höjs också 5 %.
 

Genom att skjuta på underhåll som inte är absolut nödvändigt, försöka göra besparingar där vi kan samt förhoppningsvis inte behöver göra mer reparationer än vanligt, så kan vi hålla höjningen till minsta möjliga. Vi hoppas ekonomin vänder och att vi alla kan hjälpas åt att hålla nere kostnader för vår förening, så vi slipper göra ytterligare höjningar inom närtid.