Ändrad öppettid för medlemsbesök på förvaltningskontoret

10 januari 2022 Torsdag ny tid fr.o.m. 13/1 -22: kl. 16.00 - 18.00