Grävningsarbeten på Stamgatan

21 januari 2022 Nedstigningsbrunnar kommer att kommer att behöva göras på vissa ställen, där det behövs, för att kunna relina och även för framtida service.

Det innebär att en del grävningsjobb behöver göras i området, enligt bif. tidsplan. Detta kan medföra en del omdirigeringar för gångtrafikanter.
Detta kommer att skyltas, där detta blir aktuellt. Se länk med ritning nedan. Det är dom gröna markeringarna som gäller. 1 och 2 blir först ut vid portarna 39-41-och 38-40.