Inglasning av balkong

18 juli 2016

Nu finns bygglovet och ett avtal som ska skrivas på innan inglasning beställs och påbörjas av medlem, se http://194.103.227.14/stockholm/brf/ostberga/boendeinformation/vanligafragorochinformation/glasa-in-balkong/

Styrelsen kommer på nästa styrelsemöte att besluta om en avgift som ska täcka föreningens kostnader för inglasningen, bl.a. kostnader för bygglovet och administrativa kostnader för vår förvaltning. Den som gjort en inglasning innan detta beslut får därför betala avgiften i efterhand. 

Edit (2016-08-15): På styrelsemötet den 12 augusti 2016 beslutade styrelsen att den avgift som medlem ska erlägga till föreningen ska uppgå till 500 kr.