Viktig information från Com Hem

16 augusti 2020 Analoga kanaler övergår till att sändas digitalt den 8 sept. 2020. Läs informationen och se om du behöver ändra några inställningar i din tv, redan nu.

Läs mer nedan.

Denna information finns att läsa på flera språk, se sid. 2 på bilagan.

 
 
Viktig information från ComHem