Trädgårdsavfall

09 november 2023 Från och med 6 november -23:

måste trädgårdsavfall läggas vid bergrummet, till höger om infart till parkering.

Även julgranar skall slängas där på Tussmötevägen/Stamgatan 89