Avgiftshöjning 2022

17 december 2021 Fr.o.m. 1/1 2022, höjs avgiften med 1.5%

Detta görs för att möta kommade underhållsarbeten i föreningen, samt även för att följa
kostnadsökningarna. Men också för att slippa stora höjningar, som vår förening tvingats
göra tidigare, vissa år.