Vi söker frivilliga för tester av fasaden

27 januari 2023

Vi söker några frivilliga lägenheter där vi ska göra ett ingrepp från insidan i ett rum och öppna upp för att undersöka fasaden. Ingreppet kommer ta cirka 6 arbetsdagar så det behövs tillgång till rummet i max två veckor. Det behövs 2 dagar för själva besiktningen, sedan dag 3 genomförs besiktning, slutligen 3 dagar för att återställa väggen. Under den tiden bör rummet helst vara tomt på möbler, alternativt övertäckta om det inte går att flytta någon möbel. Efter undersökningen kommer väggen att återställas till ny.

Vi söker lägenheter på våningar över bottenplan, där vi kan undersöka en väggen mot fasaden. Passa på att fräscha upp väggar i berört rum. Om ni har några frågor vänligen hör av er till styrelsen@hsbostberga.se