Angående stambytet

12 januari 2015

Upplevde du att arbetet med stambytet blev fördröjt mot vad som utlovats och medförde det besvär för dig?

Vi är tacksamma om du vill kontakta styrelsen och berätta om dina erfarenheter. De uppgifter som du ger oss, kan komma att ha stor betydelse i den kommande juridiska processen.

Skicka ett meddelande till:

styrelsen@hsbostberga.se

eller lägg en lapp i lådan vid fastighetsskötarexpeditionen på Stamgatan 48.

Tack för hjälpen!

 Styrelsen