Motioner till Årsstämman 2020

31 januari 2020 Är det något du vill förändra i föreningen? Då är det hög tid att börja fundera på motioner till stämman.

En motion skall innehålla ett konkret förslag, samt tydligt ange ett förslag till beslut som stämman skall ta ställning till.

Motioner lämnas i fastighetsskötarnas brevlåda Stamgatan 48 eller skickas med e-post till: styrelsen@hsbostberga.se. Styrelsen granskar att motionerna har:

1. ett konkret förslag
2. ett yrkande på hur stämman skall rösta i form av en eller flera att-satser
3. är möjligt att genomföra utifrån lagar och våra stadgar
4. att motionen är inkommen i tid
5. att motionen är undertecknad av minst en medlem (namn + lägenhetsnummer).

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari kl 24.00 2020. Om du skickar in den med e-post så måste den skickas in som en bifogad fil då motionen måste vara undertecknad.

 Lite generell information om årsstämman, se nedan.

 

Föreningsstämma 2020
22 april är det dags för föreningens årliga stämma. Formell kallelse kommer att sättas upp i portarna och årsredovisningen delas ut till alla medlemmar i god tid före stämman. All information kommer också att finnas på vår hemsida.

 

Varmt Välkomna!

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Generell information om årsstämman 2020