OBS! Lås byts i alla entréer

14 oktober 2021 Från 1 november -21, byts de sista låsen ut entréer, vilket innebär att därefter kan inpassering endast ske med nyckelbricka.

Tyvärr finns ett fåtal medlemmar som inte hämtat ut sina nyckelbrickor. De uppmanas
snarast att göra det!

Fr.o.m. den 1 november -21 gäller endast nyckelbricka för inpassering i porten.