Information om Årsstämman

27 januari 2024 Glöm inte att Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 29 februari kl 24.00 2024.

Föreningens årliga stämma för 2024 äger rum:

23 maj, kl. 18.30 i Park Folkets Hus, Götalandsväg 181.

Vi återkommer senare med mer information.

Stämman är medlemmens möjlighet att göra sin röst hörd och påverka i föreningen.

Formell kallelse och årsredovisning kommer delas ut till alla medlemmar i god tid före stämman. Kallelse kommer även att sättas upp i portarna. Missa inte chansen att påverka!

MOTIONER
Är det något du vill förändra i föreningen? Då är det redan nu bra att börja fundera på motioner till stämman.
En motion skall innehålla ett konkret förslag, samt tydligt ange ett förslag till beslut som stämman skall ta ställning till.

Motioner lämnas i fastighetsskötarnas brevlåda i porten på Stamgatan 48 eller skickas med e-post till: styrelsen@hsbostberga.se
Det är viktigt att motionen innehåller ett konkret förslag samt förslag till beslut.

Glöm inte att skicka in i tid, samt att motionen är undertecknad av minst en medlem (namn + lägenhetsnummer).

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 29 februari kl 24.00 2024. Om du skickar in den med e-post, så måste den skickas in som en bifogad fil då motionen måste vara undertecknad.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen arbetar alltid med att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

Styrelsearbetet är ett viktigt, ansvarsfullt arbete men också med många positiva utmaningar. Har du erfarenheter eller kompetens som du vill bidra med hör av dig till valberedningen.brfostberga@gmail. com