Arbeten med liggande stammar

12 augusti 2021 Arbeten med renovering/utbyte/relining av liggande stammar har nu påbörjats i källargångarna på Stamg. 87-71

Företaget Tepac Entreprenad AB utför dessa arbeten åt föreningen.

Se mer detaljerad information ovan. Denna lapp är uppsatt i berörda portar nu.