Vägarbeten klara - Mellan Stamg. 3 och Coop

06 maj 2021 Avspärrningarna är borttagna och själva gatan är nu farbar. Det återstår bara återställning av ytskiktet i bägge ändar av arbetsområdet.