Kort information om Gemensam El

24 november 2022

Styrelsen har länge tittat på Gemensam el för våra medlemmar. I korthet går det ut på att alla medlemmar slipper betala för sina fasta elabonnemang och istället bara betala för sin faktiska elförbrukning genom föreningen. Detta kan ge en besparing på cirka 1500-2000 kr per lägenhet och år. Gemensam el är dessutom en förutsättning om föreningen överväger att installera solceller i framtiden.

Efter en utredning om gruppanslutning togs flera offerter in. Sedan gick vi vidare med ett par företag som också presenterade projekten närmare på styrelsemöten och svarade på frågor. Valet föll till sist på Infometric som är marknadsledande inom sin bransch. De har redan hjälpt fler än 2000 bostadsrättsföreningar.

Vinsten sker genom att samtliga privata elabonnemang sägs upp och ersätts av ett fastighetsabonnemang som föreningen står för. Därmed slipper de boende de fasta elavgifterna till nätägaren samt elleverantören och betalar bara den rörliga avgiften för sin faktiska förbrukning. Mer information kommer framöver. Det kommer även experter från Infometric och Fortum, som kan svara på era frågor på extrastämman den 6/12, där medlemmarna i föreningen kommer att få rösta.