Motionera ballofixerna!

07 december 2023

Om du drar lätt i en av spolknapparna till toaletten öppnas hela den lucka som spolknapparna sitter på. Där bakom finns två s.k. ballofixer, dvs enkla avstängningskranar på vattenrören. Det är en på kallvattenröret och en på varmvattenröret. När de pekar i rörets riktning är de öppna. När de vrids 90 grader stängs de. Ballofixerna behöver motioneras ibland, så stäng och öppna dem gärna några gånger per år, hälsar fastighetsskötaren. Varmvattenröret kan vara svårt att se. Det sitter långt till höger och kan vara lite svårt att komma åt.