På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Passagesystem Installeras!

07 december 2019

19-12-07

Lite aktuell information:

Vi kommer att ta nya låssystemet i bruk i mitten/slutet av januari 2020. Styrelsen kommer ge klar information om när brickorna/nycklarna kan kvitteras ut. Håll utkik efter information i din brevlåda. Ni kommer också att få en liten manual, som ryms i fickan. Under en övergångsperiod kommer både de gamla nycklarna och nya brickorna att fungera samtidigt. På det viset får alla möjlighet att kvittera ut sina brickor.

 

Installationen av låssystemet fortgår i vårt område.
Tanken är att installationen ska vara klar före jul i hela vårt område, om allt går som det skall.
När det sedan börjar bli dags att dela ut nya 'nycklarna', dvs plastbrickorna, måste de bostadsinnehavare, som inte själv kan hämta ut nycklarna, ha ett ombud, som har en underskriven fullmakt med sig, samt även legitimation för både sig själv och bostadsinnehavaren. Fullmakten finns att skriva ut, se nedan. Den kommer också att finnas för hämtning på förvaltningskontoret, Stamg. 48.

 

HSB Bostadsrättsförening Östberga (föreningen) kommer under hösten/vintern 2019 att installera ett elektroniskt passersystem vilken kommer att ersätta dagens Cliq-system. Installationen kommer att utföras av företaget ”Säkerhetsintegrering AB”. Deras logotyp finns högst upp på denna sida, personalen har den på sina arbetskläder. 

Installationerna kommer göras endast i gemensamma utrymmen och arbetena beräknas vara klara runt årsskiftet. Inga installationer genomförs inne i lägenheterna. 

Vid varje entréport kommer en ny porttelefon och beröringsfri läsare monteras. Du som boende har möjlighet att bli kontaktad på din mobil eller hemtelefon via det nya porttelefonsystemet för att släppa in dina besökare. Dörren öppnas genom att du håller upp en bricka intill den beröringsfria läsaren. 

Övriga gemensamma dörrar som till exempel cykelrum, källare, miljöhus kommer bara att ha en beröringsfri läsare. Ingen porttelefon där alltså.

Vid tvättstugorna kommer elektronisk bokning installeras och de gamla bokningstavlorna tas bort. Tvättstugorna bokas sedan på plats eller via internet. 

Brickorna som delas kommer att kunna låsa upp alla dörrar som du har behörighet till. Detta kommer att öka säkerheten och minska inbrottsrisken i fastigheten. 

Föreningen bekostar fyra nyckelbrickor till respektive lägenhet. Önskas fler brickor ska dessa beställas i förväg via den enkät, se instruktioner här bredvid. Kostnaden för de tillkommande nyckelbrickorna betalar respektive lägenhetsinnehavare, 200 kr per extrabricka.

Det är mycket viktigt att vi får enkäten i tid då det underlättar övergången till det nya systemet. Om du som lägenhetsinnehavare inte fyller i enkäten får du fyra brickor och du kommer inte att finnas med i porttelefonen. Om du vid ett senare tillfälle önskar fler brickor eller om du vill läggas till i porttelefonen kommer de beställningarna att skötas via förvaltaren, Riksbyggen.

Sista datum för att svara på enkäten är 2019-09-15.

Under hösten aviserar styrelsen via anslag i porten när och var ni kan kvittera ut era nya nyckelbrickor. Det kommer endast vara den/de som är registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare till lägenheten som har rätt att kvittera ut nya nycklar. Legitimation måste tas med och visas upp vid utkvittering.

Ytterligare information kommer att sättas upp i portar och på vår hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/brf/ostberga/

Har du någon fråga angående passersystemet kan du kontakta styrelsen på styrelsen@hsbostberga.se.

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

 

Vad behöver jag göra?  

- Vill du ha fyra brickor och inte finnas med i porttelefonen? 

Då behöver du inte svara på enkäten.

- Vill du ha fler än fyra brickor? Vill du finnas med i porttelefonen? 

Då behöver du svara på enkäten. 

Du kan svara på enkäten i elektronisk form eller som pappersenkät. Administrationen blir enklare om du svarar på den elektroniska enkäten.

Elektronisk enkät

Här är länken till den elektroniska enkäten: https://www.webbenkater.com/s/f5089fd. Den finns också på föreningens hemsida. Du kan också scanna QR-koden här bredvid för att komma direkt till enkäten. 

Pappersenkät

Om du inte har möjlighet att fylla i enkäten elektroniskt finns pappersenkäten tillgänglig att fylla i på Riksbyggens kontor på Stamgatan 48. Säkra öppettider är tisdagar och torsdagar mellan kl 07-08. Övriga dagar och tider kan du knacka på för att se om någon är där. 

Sista svarsdatum för enkäten är 2019-09-15.