Passagesystem Installeras!

07 december 2019

19-12-07

Lite aktuell information:

Vi kommer att ta nya låssystemet i bruk i mitten/slutet av januari 2020. Styrelsen kommer ge klar information om när brickorna/nycklarna kan kvitteras ut. Håll utkik efter information i din brevlåda. Ni kommer också att få en liten manual, som ryms i fickan. Under en övergångsperiod kommer både de gamla nycklarna och nya brickorna att fungera samtidigt. På det viset får alla möjlighet att kvittera ut sina brickor.

 

Installationen av låssystemet fortgår i vårt område.
Tanken är att installationen ska vara klar före jul i hela vårt område, om allt går som det skall.
När det sedan börjar bli dags att dela ut nya 'nycklarna', dvs plastbrickorna, måste de bostadsinnehavare, som inte själv kan hämta ut nycklarna, ha ett ombud, som har en underskriven fullmakt med sig, samt även legitimation för både sig själv och bostadsinnehavaren. Fullmakten finns att skriva ut, se nedan. Den kommer också att finnas för hämtning på förvaltningskontoret, Stamg. 48.

 

HSB Bostadsrättsförening Östberga (föreningen) kommer under hösten/vintern 2019 att installera ett elektroniskt passersystem vilken kommer att ersätta dagens Cliq-system. Installationen kommer att utföras av företaget ”Säkerhetsintegrering AB”. Deras logotyp finns högst upp på denna sida, personalen har den på sina arbetskläder. 

Installationerna kommer göras endast i gemensamma utrymmen och arbetena beräknas vara klara runt årsskiftet. Inga installationer genomförs inne i lägenheterna. 

Vid varje entréport kommer en ny porttelefon och beröringsfri läsare monteras. Du som boende har möjlighet att bli kontaktad på din mobil eller hemtelefon via det nya porttelefonsystemet för att släppa in dina besökare. Dörren öppnas genom att du håller upp en bricka intill den beröringsfria läsaren. 

Övriga gemensamma dörrar som till exempel cykelrum, källare, miljöhus kommer bara att ha en beröringsfri läsare. Ingen porttelefon där alltså.

Vid tvättstugorna kommer elektronisk bokning installeras och de gamla bokningstavlorna tas bort. Tvättstugorna bokas sedan på plats eller via internet. 

Brickorna som delas kommer att kunna låsa upp alla dörrar som du har behörighet till. Detta kommer att öka säkerheten och minska inbrottsrisken i fastigheten. 

Föreningen bekostar fyra nyckelbrickor till respektive lägenhet. Önskas fler brickor ska dessa beställas i förväg via den enkät, se instruktioner här bredvid. Kostnaden för de tillkommande nyckelbrickorna betalar respektive lägenhetsinnehavare, 200 kr per extrabricka.

Det är mycket viktigt att vi får enkäten i tid då det underlättar övergången till det nya systemet. Om du som lägenhetsinnehavare inte fyller i enkäten får du fyra brickor och du kommer inte att finnas med i porttelefonen. Om du vid ett senare tillfälle önskar fler brickor eller om du vill läggas till i porttelefonen kommer de beställningarna att skötas via förvaltaren, Riksbyggen.

Sista datum för att svara på enkäten är 2019-09-15.

Under hösten aviserar styrelsen via anslag i porten när och var ni kan kvittera ut era nya nyckelbrickor. Det kommer endast vara den/de som är registrerad ägare eller hyreskontraktsinnehavare till lägenheten som har rätt att kvittera ut nya nycklar. Legitimation måste tas med och visas upp vid utkvittering.

Ytterligare information kommer att sättas upp i portar och på vår hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/brf/ostberga/

Har du någon fråga angående passersystemet kan du kontakta styrelsen på styrelsen@hsbostberga.se.

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

 

Vad behöver jag göra?  

- Vill du ha fyra brickor och inte finnas med i porttelefonen? 

Då behöver du inte svara på enkäten.

- Vill du ha fler än fyra brickor? Vill du finnas med i porttelefonen? 

Då behöver du svara på enkäten. 

Du kan svara på enkäten i elektronisk form eller som pappersenkät. Administrationen blir enklare om du svarar på den elektroniska enkäten.

Elektronisk enkät

Här är länken till den elektroniska enkäten: https://www.webbenkater.com/s/f5089fd. Den finns också på föreningens hemsida. Du kan också scanna QR-koden här bredvid för att komma direkt till enkäten. 

Pappersenkät

Om du inte har möjlighet att fylla i enkäten elektroniskt finns pappersenkäten tillgänglig att fylla i på Riksbyggens kontor på Stamgatan 48. Säkra öppettider är tisdagar och torsdagar mellan kl 07-08. Övriga dagar och tider kan du knacka på för att se om någon är där. 

Sista svarsdatum för enkäten är 2019-09-15.