Brandsäkerhet

19 december 2023 Viktigt att ha koll på att brandsäkerheten är hög! Föreningen ansvarar för att Systematiska Brandskyddssystemet sköts. Däri ingår bl.a. att Brandmyndigheten gör brandsyn i allmänna utrymmen med jämna mellanrum, att brandluckorna fungerar mm. De boende ansvarar för att brandsäkerheten är hög i den egna bostaden och att inget ställs i trapphus eller källargångar. Läs nedan:
1. I era bostäder:

- Vi vill gärna låta stearinljusen sprida glädje inomhus, men lämna inga levande ljus ensamma i rummet om du går ut
- Tänk på att ha koll på spisen, så det inte blir torrkokning

2. I gemensamma utrymmen:
- I trapphusen och i källargångarna skall det vara tomt. Det får inte finnas något som kan hindra utrymning. Inte heller något brandfarligt, såsom barnvagnar, pulkor, mattor, möbler etc., som producerar giftiga brandgaser, om det tar eld.

Gör också en koll av brandvarnarna, så dom fungerar. Om ej, byt batterier och testa igen. Livslängden på brandvarnare
beräknas vara ca 10 år.

Vi önskar er en lugn och fröjdefull jul!

Styrelsen