Årsstämman 2021 - måndag 7 juni, kl. 18.00

30 maj 2021 Kallelse och övriga stämmodokument till årets stämma är nu utdelade till alla medlemmar.

Plats blir samma som förra året:

På baksidan av Stamg. 1-19 på gräsmattan (gamla Huddingevägen, nuvarande Sparreholmsvägen)

För er som inte kan närvara går det bra att lämna fullmakt till någon som ska deltaga. Eftersom det råder specialbestämmelser nu, så kan en person ta med sig flera fullmakter. Finns att skriva ut nedan.

Kallelse och möteshandlingar finns att läsa här

Väl mött på årsstämma 2021!

Styrelsen