Avgiftshöjning fr.o.m. 1/1 2021

17 december 2020

Från och med 1/1 2021 höjs våra avgifter med 1.5%. Detta görs för att möta kommande underhållsarbeten i föreningen.
Denna höjning beslutades av styrelsen på styrelsemöte 2/11 2020.