Avgiftsökning 2024

29 december 2023

Nu är föreningens femårsbudget genomgången. För att klara av alla renoveringar och underhåll under nästa och kommande år, behöver vi höja avgiften med 2%, fr.o.m. februari månad 2024.
Eventuellt kan det komma att behöva göras ytterligare en höjning av avgiften under 2024. Det beror på hur världsläget ser ut nästa år.