Årsstämma 2022

09 mars 2022 Tiden för att skicka in motioner har nu gått ut. Vi har fått in 7 st motioner, som kommer att behandlas på årsstämman. Motionerna kommer att finnas med i kallelsen, som kommer att delas ut i mitten av april.

Årets stämma hålls den 5 maj 2022 i Park folkets hus, Götalandsvägen 181. 

Glöm ej att ta med legitimation till stämman. Vid ankomsregistrering uppger man sitt lägenhetsnummer (Står på liten skylt som sitter på utsidan av lägenhetsdörren), samt lämnar ev. fullmakt, om du ska företräda en medlem som inte kan närvara på stämman.
Om du ej själv kan närvara, se till att någon som deltar, får påskriven fullmakt från dig.

Fullmakt, se nedan.

Vi återkommer senare med mer detaljerad information. Håll även koll på våra anslagstavlor i portarna.

 

Fullmakt till Föreningsstämman 2022